ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

 1. ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ 30ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1952ರಿಂದ 19ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1956 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 2. ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ 19ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1956ರಿಂದ 31ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್1956 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 3. ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ1ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1956 ರಿಂದ 16ನೇ ಮೇ1958 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 4. ಬಸಪ್ಪ ದಾನಪ್ಪ ಜತ್ತಿ 16ನೇ ಮೇ 1958ರಿಂದ 9ನೇ ಮಾರ್ಚ್1962 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 5. ಎಸ್.ಆರ್. ಕಂಠಿ 14ನೇ ಮಾರ್ಚ್ ರಿಂದ1962 20ನೇ ಜೂನ್ 1962ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 6. ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ 21ನೇ ಜೂನ್ 1962 29ನೇ ಮೇ 1968 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 7. ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ 29ನೇ ಮೇ 1968 18ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1971ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 8. ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ಟ್ 20 ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1972 31ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1977 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 9. ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ 28ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ1978 7 ನೇ ಜನವರಿ 1980 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 10. ಆರ್. ಗುಂಡೂ ರಾವ್ 12ನೇ ಜನವರಿ 1980 6ನೇ ಜನವರಿ 1983 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 11. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ 10ನೇ ಜನವರಿ 1983 29ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1984 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
 12. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ 8ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1985 13ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ1986 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
 13. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ 16ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1986 10ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1988 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
 14. ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ 13ನೇ ಆಗಸ್ಟ್1988 21ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್1989 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
 15. ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ 30ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1989 10ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1990 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 16. ಎಸ್. ಬಂಗಾರಪ್ಪ 17ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್1990 19ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1992 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 17. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ 19ನೇ ನವೆಂಬರ್1992 11ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1994ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 18. ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ 11ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1994 31ನೇ ಮೇ1996 ಜನತಾ ದಳ
 19. ಜೆ ಹೆಚ್ ಪಟೇಲ್ 31ನೇ ಮೇ 1996 7ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1999 ಜನತಾ ದಳ
 20. ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ 11ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1999 28ನೇ ಮೇ 2004 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 21. ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ 28ನೇ ಮೇ 2004 28ನೇ ಜನವರಿ2006 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
 22. ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 3ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ2006 8ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2007 ಜನತಾ ದಳ (ಜಾ)
 23. ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ೧2ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2007 19ನೇ ನವೆಂಬರ್2007ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
 24. ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 30ನೇ ಮೇ2008 3ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2011 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
 25. ಡಿ. ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ 4ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2011 12ನೇ ಜುಲೈ 2012 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
 26. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 12ನೇ ಜುಲೈ2012 12 ಮೇ 2013 ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
 27. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 13ನೇ ಮೇ 2013 ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್