KARNATAKA GOVT DEPARTMENT LINKS (ಸರಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು)

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

 1. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ(KSDA)
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕ ಇಲಾಖೆ

ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ

 1. ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ
 2. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
 3. ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

 1. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
 2. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ
 3. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ(KSCBC)
 4. ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಢಾನ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ

 1. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
 2. ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ

ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

 1. ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ

 1. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ತರಬೇತಿ
 2. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ಜನಸ್ಪಂದನ
 3. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆಗಳು
 4. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ
 5. ಜಾಗೃತ ವಿಭಾಗ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ-ಆಸು (ಇ-ಆಡಳಿತ)

 1. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ-ಆಸು (ಇ-ಆಡಳಿತ)
 2. ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ
 3. ಸೇವೆಗಳ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇಲಾಖೆ

 

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

 1. ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ
 3. ಮುದ್ರಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

 1. ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ
 2. ಬಯೋಮಾಸ್ ಇಂಧನ

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ

 1. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
 2. ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವತ್ತು-ಬಾದ್ಯತೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಿರ್ದೆಶನಾಲಯ
 3. ವೆಚ್ಚ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳು

 1. ಆಹಾರ, ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ

 1. ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ